Kassa wetenschap

Het financiële fonds is niet verrassend als een elektronische schotel, waarvan de registratie van de omzet en het bedrag van de belasting die moet worden betaald uit de detailhandel. Het bijhouden van inkomsten door middel van een kassa (fiscaal is in het algemeen geldig voor ondernemers die goederen / diensten verkopen aan natuurlijke personen die geen zaken doen. Er is echter een catalogus met foto's van de toepassing van de kassa.

Het gaat in de eerste plaats om belastingbetalers wiens omzet uit verkopen (in contact met natuurlijke personen het voorgaande belastingjaar niet hoger was dan PLN 20.000. Er dient altijd voorrang te worden gegeven aan het feit dat er bepaalde activiteiten zijn, die echter aan de kassa moeten worden geregistreerd, zonder vermelding van de omzet. Dit gaat voornamelijk over de levering van LPG, motorzijde, onderdelen van aanhangwagens / opleggers, radio- / televisieapparatuur, personenvervoer, personenvervoer en hun bagage, belastingadvies, juridische diensten en een verscheidenheid aan verschillende soorten goederen.Voordat u een kassa koopt, moet u ervoor zorgen dat het werk dat we doen, vereist dat u een kassa gebruikt. We hoeven het niet in de vorm te hebben wanneer we artikelen verkopen of we bieden diensten aan bedrijven of organisaties, sociale en lokale overheidsinstanties.Fiscale kassa van kraków is ook een verkooppunt wanneer en service van fiscale apparaten. In geval van twijfel zal gekwalificeerd personeel de voorschriften met betrekking tot de verplichte kassa adviseren en uitleggen.

De reis verdient het feit dat bijvoorbeeld autoreparatiewerkplaatsen niet hoeven te zijn uitgerust met financiële valuta in een situatie waarin de producten die ze uitgeven door hen in de auto worden geïmplementeerd. Waarom? Vanwege deze laatste bieden ze alleen de service in de betreffende situatie en verkopen ze de goederen niet. Als het echter blijkt dat we een fiscaal kasregister moeten kopen, verwachten we een moeilijke keuze, omdat er veel soorten op de markt zijn. Bij de aankoop moet allereerst worden gelet op de vraag of de fabrikant van het apparaat de beslissing is van de minister van Financiën, die van mening is dat het gegeven kassamodel voldoet aan de voorwaarden en technische vereisten, die nodig zijn om te winnen met hulpmiddelen voor de aankoop van een kassa.Als we een kassa hebben gekocht, moeten we ook denken aan de fiscaliteit. In beweging, 7 dagen na het uitvoeren van de besproken activiteit, moeten we ook de uitvoering van haar aanvraag aan het financiële kantoor vermelden op de gepaste afdruk. Vergeet niet dat onjuiste opname tot gevolg kan hebben dat het recht op vrijstelling vervalt, dat 30% van de voorbelasting op aankopen in verband met verkopen wordt verrekend bij het registerkantoor - tot het moment van registratie, strafrechtelijke sancties.U kunt een verademing krijgen door een kassa te kopen. Het is 90% van de nettoprijs (exclusief BTW, niet meer dan 700 PLN voor contant geld dat aan het begin van de registratie wordt aangegeven. BTW berekend op basis van de huidige factuur kan worden afgetrokken.