Kruisbloemige kenmerken

In individuele bedrijven en merken worden stoffen die solide kunnen zijn om een ​​explosieve atmosfeer met lucht te creëren, opgeslagen of opgeslagen. Dit zullen met name stoffen zijn zoals gassen, vloeistoffen en vaste stoffen met een hoge mate van fragmentatie, bijvoorbeeld koolstof, houtstof, enz.

In dergelijke situaties moeten werkgevers het explosierisico beoordelen en het explosierisico beoordelen. Het moet met name worden gespecificeerd voor interieurs en plaatsen waar het grootste explosiegevaar optreedt. Gebieden met een potentieel explosieve atmosfeer moeten zijn en helpen op afstanden en buitenlocaties. Daarnaast is er een suggestie van werkgevers om grafische documentatie op te stellen die de factoren die kunnen leiden tot ontsteking zullen sorteren en bovendien aangeven.

De explosiegevaarbeoordeling moet worden uitgevoerd op het platform van de vereisten van de verordening van de minister van Economie van 8 juli 2010 betreffende minimumvereisten voor gezondheid en veiligheid op het werk, in verband met het gemak van voldoen aan de achtergrond in een explosieve atmosfeer (Journal of Laws 2010 nr. 138 item 931.

Als onderdeel van de explosierisicobeoordeling worden de kenmerken van het object voorbereid. Het wordt weergegeven op het oppervlak, het aantal verdiepingen, kamers, technologische lijnen, enz. Factoren die kunnen spreken voor een brand of explosie worden gecontroleerd. Angst en maatregelen worden verondersteld, waardoor het mogelijk is om brand en snelle bedreigingen te verminderen en te elimineren. Er wordt bepaald welke groep ontvlambare stoffen bestaat die uit de bron van een potentiële explosie kan steken. We leren moderne oplossingen die het explosiegevaar minimaliseren.