Verklaring van overeenstemming sneeuwbal

De EG-verklaring van overeenstemming is de laatste schriftelijke verklaring van de fabrikant (of gemachtigde dat zijn product voorzichtig is met de aanbevelingen van de Europese Unie. Deze informatie moet van toepassing zijn op het product zelf, dat duidelijk wordt geïdentificeerd door het bedrijf of de productcode of een unieke referentie is. De fabrikant moet het product onderwerpen aan analyses en noodzakelijke wijzigingen om de vereisten van de richtlijnen uit te voeren.

Alvorens een conformiteitsverklaring af te geven, moeten producten worden onderworpen aan conformiteitsbeoordelingsprocedures en indien nodig (omdat het uit afzonderlijke bepalingen voortvloeit moeten producten ook de juiste certificaten verkrijgen. De conformiteitsbeoordelingsprocedure is ontworpen door het uitvoeren van specifieke reeksen acties. Ze zijn de laatste van de zogenaamde modules en worden meestal in hoofdletters aangeduid. De keuze voor deze volgorde hangt af van de fabrikant, die het waarschijnlijk naar onze tevredenheid goedkeurt met de mogelijkheid die erin wordt geïntroduceerd en die het product gebruikt. Voor technisch gemiddelde producten kan de reeks aan slechts één element worden gewijd (bijv. Module A en voor geavanceerdere producten zijn dit de procedures (bijv. In het geval van een elektriciteitsmeter kan de fabrikant kiezen voor modules B + D, B + F of H1 . Vervolgens worden de cursus- en taakproducten gedocumenteerd. De fabrikant stelt de CE-markering uit op de materialen die ze hebben. Een groot voordeel met betrekking tot de conformiteitsverklaring van de fabrikant komt voort uit het feit dat wordt verwacht dat het product waarvoor de documentatie is opgesteld aan alle basisverwachtingen voldoet en synoniem is met de huidige regelgeving.De EG-conformiteitsverklaring moet de volgende informatie bevatten volgens het volgende sjabloon (samen met de verordening van de minister van Infrastructuur van 11 augustus 2004 betreffende de verklaring van de conformiteit van bouwmaterialen en de methode om ze te markeren met een constructiemerk:1. Unieke product-ID - nummer XXXX2. Het bedrijf en het adres van de fabrikant - en indien dit tegelijkertijd is vereist, zijn Europese gemachtigde vertegenwoordiger3. Deze afgegeven verklaring van overeenstemming valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant (of installateur4. Wat is het materiaal van de aangifte - product-ID, die zal zorgen voor de reconstructie van de geschiedenis, indien nodig - voeg een foto toe5. Het onderwerp van deze verklaring zoals hierboven beschreven, is in overeenstemming met de relevante communautaire wetgeving (lijst6. Verwijzingen naar specificaties of foto's naar geharmoniseerde normen - waaraan een verklaring wordt verstrekt7. In goede gevallen moeten de gegevens over de aangemelde instantie die heeft geïntervenieerd en het certificaat heeft afgegeven, worden opgenomen8. Andere aanvullende informatie, zoals: namens wie de naam is ondertekend, datum en plaats van afgifte, functie, naam en handtekening.Na afgifte van de conformiteitsverklaring mag het product het CE-merk dragen. De aanwezigheid van dit label op de verpakking van het product vertelt u dat het voldoet aan de vereisten van de richtlijnen van de Europese Unie. Ze zeggen taken die verband houden met de hulp van gezondheid en ruimte, gebruiksveiligheid en bepalen ook de gevaren die de fabrikant zou moeten wegnemen. Als een product is onderworpen aan conformiteitsbeoordeling en geen conformiteitsverklaring heeft, mag het niet worden ingebracht in of worden beëindigd in gebruik op het gebied van de Europese Unie. Het contract is in het bezit van de producent of in het geval dat hij een bekende statutaire zetel buiten de Europese Unie heeft - door zijn Europese gemachtigde vertegenwoordiger.